Covid-19 travel updates | Covid-19 news | WHO recommendations for flight Covid flight cancellation ticket price refund

Zrušení letu a finanční náhrada

Pokud byl váš let zrušen kvůli neočekávané události, podle právních předpisů EU máte nárok na náhradu škody. Tato finanční kompenzace může podle vzdálenosti cílové destinace dosáhnout až 600 EUR. Práva jsou přesně upravena v nařízení (ES) č. 261/2004.
Flight Refund Kft. je odborníkem ve vymáhání odškodného za zrušené lety, účinně vás zastupujeme vůči leteckým společnostem.
Registrujte se k zastoupení společností Flight Refund Kft. pro vymáhání odškodnění!, !

Příčiny zrušení letu

Příčiny zrušení letu mohou být různorodé. Rozlišujeme zrušení letu kvůli letecké společnosti a mimo zavinění letecké společnosti. Pokud i přes veškerou snahu letecké společnosti nebylo možné předejít okolnosti způsobující zrušení letu, mluvíme o události vyšší moci, v těchto případech letecké společnosti mají povinnost zmírnění škody. Do kategorie události vyšší moci patří například nepříznivé povětrnostní podmínky, nepředvídané technické poruchy, stávky, války nebo teroristické činnosti, přerušení řízení letového provozu, zavření letiště.
Je-li let zrušen v důsledku příliš nízkého počtu cestujících, logistických problémů, technických poruch, kterým by bylo možné předejít pravidelní preventivní údržbou, anebo z dalších důvodu, a nabídnuté náhradní spojení nepřiletí do cílové destinace ve stanovené lhůtě, má cestující nárok na finanční náhradu.
Každý cestující s platnou letenkou, i děti do 2 let cestující na klíně rodičů, má nárok na odškodnění, bez ohledu na to, že cena takové letenky je pouze 10% z dospělé ceny. Není rozdíl ve výši náhrady cestujících v ekonomické, business a první třídě.
Důležitá informace je, že právní předpisy nerozlišují tradiční, nízko-nákladové a charterové letecké společnosti, takže pravidla vztahující se na zpoždění let platí pro lety ze zemí EU a leteckou společnost, která je registrovaná v EU.
Registrujte se k zastoupení společností Flight Refund Kft. pro vymáhání odškodnění!, !
 
  Všeobecné Obchodní Podmínky   
   Prohlášení o ochraně osobních údajů   
   FAQ