Covid-19 travel updates | Covid-19 news | WHO recommendations for flight Covid flight cancellation ticket price refund

Nasıl calışıyor?

Anasayfa > Nasıl calışıyor?

Flight Refund nasıl çalışır?

Hava yolcuları tarafından verilen bilgileri Flight Refund ücretsiz olarak işler ve kontrol eder. Eğer hava yolcusu tarafından verilen bilgilerin temelinde Avrupa Birliği nin (EC) yönetmeliği hükümlerine göre kendisinin tazminat hakkı bulunursa, Flight Refund tazminatın alabilecek en yüksek miktarını hesaplar ve bununlar hakkında alacaklar alımı (tahsis edilme) sözleşmesini elektronik ortamda göndererek hava yolcusunu bilgilendirir. PannonHitel Finans özel limitet şirketi ve yolcu arasındaki görevlendirme durumu tahsis edilme sözleşmesini yaparak oluşmaktadır. PannonHitel özel limitet şirketi., Flight Refund Ltd.’nin ortağının bir tanesidir. Sistematik alacak alma hakkı tanıyan, Macaristan Merkez Bankası iziniyle (izin sıra numarası: H-EN-I-1128/2013) faaliyet gösteren finansal bir işletmedir. PannonHitel özel limitet şirketi, hava yolları şirketine karşı bulunan alacağını hem dava açmaksızın, hem de dava yoluyla alabilir. PannonHitel özel limitet şirketi, hava yolları şirketi tarafından ödenmiş tazminattan %30 oranda kendi başarı ücretini kestikten sonra kalan tazminat miktarını müşteri tarafından belirlenmiş banka hesabına 8 çalışma günü içinde havale edilir. PannonHitel özel limitet şirketin ve Flight Refund Ltd.’nin, havayolları şirketiyle işlemin herhangi aşamasında her zaman müşterinin çıkarlarını göz önünde bulundurarak alacak davası açmaksızın anlaşmaya varmaları hakkı saklıdır. Kayıt yapma ve vaka idaresi ücretsizdir, havayolları tarafından transfer edilmiş tazminatlardan sadece başarılı olarak tamamlanmış idare söz konusu olduğunda başarı ücreti kesilecektir.
 
  Genel şartlar ve koşullar   
   Gizlilik bildirimi   
   SSS