Covid-19 travel updates | Covid-19 news | WHO recommendations for flight Covid flight cancellation ticket price refund

Iptal edilmiş uçuş

Anasayfa > Sizin hakklarınız > 3 saatten aşırı rötar

Uçuş iptallerin nedenleri

Eğer uçuşunuz hiç beklenmedik bir şekilde iptal edilirse, yürülükte olan bir AB kanunun hükümleri temelinde tazminat hakkınız bulunmaktadır. Söz konusu tazminat uçuş mesafesine göre 600 Euro’ya kadar çıkabilir. Tazminatın regülasyonunu Avrupa Birliği’nin (EC) 261/2004 no.lu Yönetmeliği içermektedir.
Flight-Refund Ltd. iptal edilmiş uçuşların tazmınatlarının alacakları konusunda uzmandır. Gerekli hukuki ve teknolojik güç kaynaklarına sahipken, Sizin çıkarlarınızı hava yolları şirketlere karşı verimli bir şekilde temsil edebilir. Flight-Refund Ltd’nin sizin alacakların konusunda yardımcı olması için şimdi kayıt yapın!, !

Uçuş iptallerinin nedenleri çeşit çeşit olabilirler. Hava yolu şirketinin hatasından meydane gelen ve hava yolu şirketinin hatası dışında meydana gelen uçuş iptalleri ayırt etmekteyiz. Hava yolu şirketinin göstermiş olduğu çabalarına rağmen bile engelleyemediği uçak iptalı durumunda mücbir sebepler kategorisinden bahsediyoruz. Böyle durumlarda hava yolları şirketlerin tam tazminat ödeme yükümlülüğü yerine kısmen tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Mücbir sebepler kategorisine girerler örneğin tehlikeli hava koşulları, öngörülemeyen, düzenli bakımla kaçınılmaz teknik arızalar, grev, savaş veya terörist faaliyetler, hava trafiği kontrolü aksaklıkları, havaalanların kapatılması.
Eğer bir uçuş, yolcuların sayısının çok az olduğundan, içsel iş organizasyonu sorunlarından, düzenli bakımla düzeltebilir teknik arızalardan, ve diğer hava yolu şirketi yeterlilik alanına giren nedenlerden dolayı iptal edilirse, ve sunulan alternatif uçuşlarla yolcular yolculuk hedeflerine yönetmelikte belirtilen süreler içinde ulaşamazlarsa, yolun uzunluğuna bağlı olarak, yolcular tazminat talebinde bulunabilirler.
Her geçerli bilete sahip olan yolcunun tazminat alma hakkı bulunmaktadır. Aynı zamanda ebeveynlerin kucağında yolculuk yapan 2 yaş altındaki çocukların da tazminat alma hakkı bulunmaktadır. Onların biletleri tam biletlerin %10’u fiyatalarına satıldıklarına bakılmaksızın. Ekonomi, ticari veya birinci sınıf yolcularına ödenecek tazminatın miktarında hiçbir fark olmadığı gibi.
Yasanın geleneksel, düşük maliyetli ve charter havayolları arasında ayrım yapmadığı önemli bir bilgidir. Yani tüm AB’den hareket eden veya faaliyeti AB’de kayıtlı olan ticari hava yolları uçuş gecikmeleri için aynı kurallar geçerlidir.

There may be many different reasons for cancelling a flight. We should differentiate between the ones that are the airlines‘ responsibility and the ones that happened out of their control / scope of business operations. The unforeseeable, when despite taking extreme measures, still unavoidable and exceptional circumstances considered force majeure situations, airlines liable only for mitigation of damages and not for indemnity.
Force majeure category examples: severe weather conditions or natural forces that can mean danger to a flight; unexpected technical malfunctions that cannot be prevented even when taking all reasonable efforts; industrial actions (strikes); act of sabotage or terrorism. Cases falling into these categories may exempt air carriers from their obligation to pay compensation.
Should a flight be cancelled due to underbooking, labor logistic failures, technical problems that could/should have been fixed by regular maintenace; or due to disruptions inside the air carrier’s scope of business operation, compensation may be claimed.
In the event of denied boarding, cancellation or long delay of flights all passengers with valid tickets are entitled to compensation. Even children younger than 2 years, travelling on their parents' lap, are entitled to compensation despite the fact that these tickets cost only 10% of a regular priced ticket. Important addition that the directive does not distinguish between scheduled, budget or charter airlines. All types of commercial flights departing from the EU or with operations within the EU fall under the scope of the Regulation. Flight-Refund Ltd’nin sizin alacakların konusunda yardımcı olması için şimdi kayıt yapın!, !

 
  Genel şartlar ve koşullar   
   Gizlilik bildirimi   
   SSS