Introduction

Službu Flight Refund založili ekonómka a odborníčka na komunikáciu Barbara Schulhof a Tamás Doffek súkromný investor, keď zistili, že ani pravidelne lietajúci cestujúci si nie sú vedomí svojich práv a nemajú informácie o možnosti refundovania nákladov im prípadne prislúchajúcich. Do roku 2016 sa spoločnosti podarilo vyšplhať sa na medzinárodnú konkurencieschopnú firmu vďaka rozšírenej podpore vlastníkov. PannonHitel Zrt. ako menšinový vlastník vo firme pomáha svojimi dlhodobými skúsenosťami v oblasti vymáhania finančných nárokov. Cestujúci, ktorí zostali bez oprávneného odškodnenia kvôli meškaniu, zrušeniu letu alebo odmietnutiu nástupu do lietadla kvôli prekročenej kapacite, získajú finančnú náhradu od väčšiny leteckých spoločností len po nákladnej, zložitej a dlhej právnej procedúre. Spoločnosť Flight Refund v posledných rokoch značne posilnila svoje rady, k zakladateľom firmy sa pripojil aj skúsený operatívny manažment, ktorý riadi rýchle rastúci a v súčasnosti už medzinárodný Flight Refund tím pôsobiaci na celom území Európskej únie. Zakladatelia spoločnosti naďalej aktívne spolupracujú v kľúčových oblastiach spoločnosti, ako sú napríklad rozvoj medzinárodného obchodu a budovanie stratégie, ako aj dozor nad udržiavaním vzťahov so zákazníkmi.

Bolyó Anikó

Každodenným vedením spoločnosti je poverená výkonná riaditeľka (CEO), Bolyó Anikó Virág, ktorá má 20 ročnú skúsenosť vo finančnom odbore. Má za sebou viacročné skúsenosti v komerčnej banke vo vedúcom postavení, a v roku 2014 začala u PannonHitel Zrt. ako vedúca úverová špecialistka, ktorá je partnerskou spoločnosťou vo vymáhaní nárokov pre Flight Refund Kft.

Bolyó Anikó

Každodenným vedením spoločnosti je poverená výkonná riaditeľka (CEO), Bolyó Anikó Virág, ktorá má 20 ročnú skúsenosť vo finančnom odbore. Má za sebou viacročné skúsenosti v komerčnej banke vo vedúcom postavení, a v roku 2014 začala u PannonHitel Zrt. ako vedúca úverová špecialistka, ktorá je partnerskou spoločnosťou vo vymáhaní nárokov pre Flight Refund Kft.

Bolyó Anikó

Každodenným vedením spoločnosti je poverená výkonná riaditeľka (CEO), Bolyó Anikó Virág, ktorá má 20 ročnú skúsenosť vo finančnom odbore. Má za sebou viacročné skúsenosti v komerčnej banke vo vedúcom postavení, a v roku 2014 začala u PannonHitel Zrt. ako vedúca úverová špecialistka, ktorá je partnerskou spoločnosťou vo vymáhaní nárokov pre Flight Refund Kft.

Bolyó Anikó

Každodenným vedením spoločnosti je poverená výkonná riaditeľka (CEO), Bolyó Anikó Virág, ktorá má 20 ročnú skúsenosť vo finančnom odbore. Má za sebou viacročné skúsenosti v komerčnej banke vo vedúcom postavení, a v roku 2014 začala u PannonHitel Zrt. ako vedúca úverová špecialistka, ktorá je partnerskou spoločnosťou vo vymáhaní nárokov pre Flight Refund Kft.
Flight Refund has international legal and receivables management experts covering all of the European Union. The company operates with a continuously expanding sales and back office team. The company is already present in Romania, Poland, Spain, England, Greece, Turkey, Slovakia, Czech Republic and in Bulgaria continuously and dinamically expanding its partnership network with local travel agencies, therefore millions of passengers can quickly and easily have access to the services of Flight Refund. The customer services department under the founders‘ direct supervision focuses on the fastest and highest possible quality service.
 
  Všeobecné Obchodné Podmienky   
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov   
   FAQ