Covid-19 travel updates | Covid-19 news | WHO recommendations for flight Covid flight cancellation ticket price refund

Zrušený let

Hlavná stránka > Vaše práva > Meškanie viac ako 3 hodiny

Zrušenie letu a refundácia nákladov

Ak bol Váš let nečakane zrušený, tak máte nárok na refundáciu sumy na základe právnych predpisov EÚ. Táto suma môže dosiahnuť až 600 eur a to v závislosti od letovej vzdialenosti. Refundovanie nákladov sa riadi nariadením (ES) 261/2004.
Spoločnosť Flight Refund Kft. je špecialistom v uplatňovaní finančných nárokov podaných kvôli zrušeniu letu a bude účinne zastupovať Vaše záujmy voči leteckej spoločnosti.
Zaregistrujte sa pre využitie služieb spoločnosti Flight-Refund Kft. na vymáhanie Vašich nárokov!

Príčiny pre zrušenie letov

Príčiny zrušenia letu môžu byť rôzne. K zrušeniu letu môže dôjsť zavinením leteckej spoločnosti alebo mimo zavinenia leteckej spoločnosti. Ak aj napriek plnej snahe leteckej spoločnosti nie je možné predísť vonkajším udalostiam, ktoré môžu spôsobiť zrušenie letu, tak hovoríme o udalosti Vis Major (vyššia moc). V týchto prípadoch letecká spoločnosť nezodpovedá za refundáciu nákladov má len povinnosť zmierniť vzniknuté škody. Vyššou mocou sú myslené napríklad nepriaznivé meteorologické podmienky, nečakané technické poruchy vyskytujúce sa napriek pravidelnej údržbe, štrajky, vojny a teroristické útoky, poruchy v riadení letovej prevádzky a zastavenie prevádzky letiska. Zaregistrujte sa pre využitie služieb spoločnosti Flight-Refund Kft. na vymáhanie Vašich nárokov!

 
  Všeobecné Obchodné Podmienky   
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov   
   FAQ