Covid-19 travel updates | Covid-19 news | WHO recommendations for flight Covid flight cancellation ticket price refund

Odmietnutie nástupu na palubu

Hlavná stránka > Vaše práva > Meškanie viac ako 3 hodiny

Čo robiť keď mi odmietli nástup na palubu?

Odmietnutie nástupu na palubu je najťažšie dokázateľná kategória. Je veľmi dôležité, aby pasažier vedel dokázať že nenastúpil na palubu lietadla proti vlastnej vôli, v čase keď on disponoval platným boarding pasom, platnými cestovnými dokladmi, jeho batožina plne vyhovovala požiadavkám dopravcu a bol pripravený na nástup pri bráne v čase a v stave zodpovedajúcemu na odlet.
Zaregistrujte sa teraz, a Flight-Refund Kft. Vám pomôže v uplatnení Vašich finančných nárokov!
V prípade že došlo k sporu medzi pasažierom a personálom leteckej spoločnosti, je dôležité aby ste vyhotovili zvukový záznam, a zápisnicu o incidente, a tiež zabezpečili svedkov.
Je veľmi dôležité, aby pasažier v každom prípade zachoval svoj kľud a pokoj, keďže sa v mnohých krajinách po celom svete urážanie personálu leteckých spoločnosti považuje za trestný čin. Zaregistrujte sa teraz, a Flight-Refund Kft. Vám pomôže v uplatnení Vašich finančných nárokov!
 
  Všeobecné Obchodné Podmienky   
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov   
   FAQ