Covid-19 travel updates | Covid-19 news | WHO recommendations for flight Covid flight cancellation ticket price refund

Vaše práva – v ktorom prípade sa Vás týkajú?

Hlavná stránka > Vaše práva

Meškanie viac ako 3 hodiny

Ak bolo meškanie Vášho letu 3 hodiny alebo viac, máte nárok na finančnú náhradu v rámci existujúcich právnych predpisov EÚ. Táto náhrada môže činiť 250 EUR do 600 EUR. Nariadenie ES č. 261/2004. stanovuje kompenzácie cestujúcich. Odborník spoločnosti Flight-Refund Kft. Vám účinne pomôže v uplatnení nárokov voči leteckým spoločnostiam použitím právnych a technologických zdrojov.
Podrobnosti

Zrušenie letu

Ak bol Váš let nečakane zrušený, tak máte nárok na refundáciu sumy na základe právnych predpisov EÚ. Táto suma môže dosiahnuť až 600 eur a to v závislosti od letovej vzdialenosti. Refundovanie nákladov sa riadi nariadením (ES) 261/2004.
Spoločnosť Flight Refund Kft. je špecialistom v uplatňovaní finančných nárokov podaných kvôli zrušeniu letu a bude účinne zastupovať Vaše záujmy voči leteckej spoločnosti.
Podrobnosti

Čo robiť keď mi odmietli nástup na palubu?

Odmietnutie nástupu na palubu je najťažšie dokázateľná kategória. Je dôležité, aby mal cestujúci dôkaz o tom, že nástup na palubu mu bol odmietnutý napriek jeho vôli, a to aj naprieč tomu že mal platný palubný lístok, cestovné doklady, batožinu vhodnej veľkosti, a že sa pri bráne hlásil vo vhodnom stave a včas.
Podrobnosti

Poškodenie batožiny

Nie je nič nepríjemnejšie, ako keď sa počas cestovania stratí batožina. Aké máme v týchto prípadoch možnosti? Kto často cestuje lietadlom, ten už pravdepodobne zažil nepríjemnú situáciu, keď po pristátí darmo čakal na svoju batožinu, tá nedošla. Často sa stáva aj to, že batožina síce príde, ale zďaleka nie je v takom stave, ako keď sme ju odovzdávali. Ale čo môžeme v takejto situácii urobiť?
Podrobnosti
 
  Všeobecné Obchodné Podmienky   
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov   
   FAQ