Covid-19 travel updates | Covid-19 news | WHO recommendations for flight Covid flight cancellation ticket price refund

FAQ

Hlavná stránka > Meškanie viac ako 3 hodiny
Podľa európskych zákonov (nariadenie č. 261/2004) má cestujúci v leteckej doprave nárok na odškodnenie až vo výške 600 €, pokiaľ bol jeho let o viac ako 3 hodiny oneskorený, zrušený alebo mu bol z dôvodu nedostatku miest v lietadle odmietnutý nástup na palubu lietadla.
Jedná sa o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov. (nariadenie (ES) č. 261/2004/)
Ustanovenia vyplývajúce z tohto nariadenia sa vzťahujú na všetky lety v rámci Európskej únie, na lety odlietajúce z územia Európskej únie a na lety z územia mimo Európskej únie letiaci na letisko situované vo vnútri Európskej únie, ktoré prevádzkujú registrovaní dopravcovia v Európskej únii. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady je záväzné a priamo uplatniteľné nielen na Slovensku, ale aj vo všetkých 27 členských štátoch Európskej únie. Použiteľnosť predpisov sa okrem iného vzťahuje aj na štáty Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), teda aj na Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko.
Vymáhanie pohľadávky predstavuje napriek prijatiu smernice po právnej aj administratívne stránke zdĺhavý proces. Jej vyriešenie nie je vždy ľahké a nezaobíde sa bez zodpovedajúceho právneho zastúpenia. Skúsenosti ukázali, že letecké spoločnosti často z rôznych dôvodov zamietnu požiadavky na kompenzáciu. Flight Refund poskytuje cestujúcim odbornú pomoc, ktorá im pomôže tento proces v čo najkratšom čase uzavrieť, aby im mohla byť kompenzácia čo najskôr vyplatená.
Zaoberáme sa výlučne kompenzáciami v leteckej doprave. Súčasťou nášho právnického tímu sú odborníci na leteckú dopravu a náhrady škôd, ktorí sú zárukou služieb na najvyššej úrovni. Navyše si za našu prácu účtujeme iba províziu z realizovanej pohľadávky, takže dostávame peniaze len za úspešne dokončené úlohy.
Bohužiaľ nie, tak ako to nemôže zaručiť žiadny právny predpis, ani my Vám nemôžeme na 100% garantovať úspešné výsledky.
S prihliadnutím na dané okolnosti môže každý z cestujúcich získať až 600 €. (Keď napríklad cestuje celá rodina, a ich nárok na kompenzáciu bude uznaný, môžu získať aj niekoľko tisíc eur)
Presnú dĺžku celého procesu nie je možné vopred určiť, cestujúci však bude mať vďaka jedinečnému identifikačnému číslu neustály prehľad o jednotlivých krokoch.
Na stránkach flightrefund.com/sk nájdete všetky potrebné informácie k registrácii.
Flight Refund sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré cestujúci spoločnosti poskytol, budú použité výhradne pre účely uplatnenia nároku na kompenzáciu a tretím stranám budú odovzdané iba v prípade, ak to bude pre tento účel.
Podrobnosti o jednotlivých fázach refundácie získate prihlásením sa do užívateľského účtu na stránkach spoločnosti Flight Refund, ako prihlasovacie údaje slúžia e-mail a heslo, ktoré ste zadali pri registrácii. Prihlásením do vlastného elektronického účtu získate okamžitý prehľad o aktuálnom stave vašej požiadavky na kompenzáciu.
Samozrejme, v priebehu registrácie máte možnosť vyplniť aj ich údaje.
Kompenzáciu možno vymáhať až tri roky spätne.
V prípade úspešného uplatnenia vašej pohľadávky Vám systém zašle automatické potvrdenie, kde po vás bude vyžadovať doplnenie čísla bankového účtu. Po odpočítaní provízie z pohľadávky Vám Flight Refund prevedie na zadaný účet zostatok celkovej sumy vyplatenej leteckou spoločnosťou.
Nie, v prípade kompenzácie tohto typu sa dane neodvádzajú, ale každému nášmu klientovi odporúčame, aby sa poradil s daňovým odborníkom.
Spoločnosť Flight Refund si za odvedenú prácu účtuje len províziu. Výška našej provízie je 30% (na ktorú sa nevzťahuje DPH), ktorú si odpočíta z celkovej hodnoty pohľadávky, ktorú od leteckej spoločnosti vymohla.
Z odpočítanej odmeny spoločnosť Flight Refund znáša poplatky za právnické služby, notárske poplatky a ďalšie náklady, ktoré počas konania vznikli.
Všetky naše kontakty môžete nájsť tu www.flightrefund.com/sk
Fill out or contact form on www.flightrefund.com/
 
  Všeobecné Obchodné Podmienky   
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov   
   FAQ