Covid-19 travel updates | Covid-19 news | WHO recommendations for flight Covid flight cancellation ticket price refund

Ako to funguje

Hlavná stránka > Ako to funguje

Ako to funguje?

Flight Refund bezplatne spracuje a skontroluje údaje cestujúceho leteckou dopravou. Ak na základe údajov je cestujúci oprávnený na náhradu škody podľa nariadenia ES, Flight Refund vypočíta najvyššiu možnú refundovanú sumu a následne o tom cestujúceho informuje zaslaním zmluvy o kúpení pohľadávky (postúpení)elektronickou cestou. Poverenie vznikne uzavretím zmluvy o kúpení pohľadávky medzi cestujúcim a spoločnosťou PannonHitel Pénzügyi Zrt. Spoločnosť PannonHitel Zrt., je partnerom spoločnosti Flight-Refund Kft., ktorá je finančnou spoločnosťou fungujúcou s povolením Maďarskej národnej banky (predtým č. PSZÁF H-EN-I-1128/2013.) a ktorá je oprávnená vykonávať obchodnú činnosť v súvislosti s odkupom pohľadávok. Spoločnosť PannonHitel Zrt. rieši vymáhanie pohľadávok voči leteckým spoločnostiam súdnym i mimosúdnym konaním. Spoločnosť PannonHitel Zrt. po odčítaní svojej 30% odmeny z refundovanej sumy poskytnutej leteckou spoločnosťou prevedie nárokovanú sumu na bankový účet klienta do 8 pracovných dní. Spoločnosti Flight Refund a PannonHitel Zrt. si vyhradzujú právo na mimosúdne vysporiadanie s leteckou spoločnosťou v ktorejkoľvek fáze konania, samozrejme vždy s uprednostnením záujmov klienta. Registrácia a vybavovanie je bezplatné, odmena bude odpočítaná z refundovanej sumy len v prípade úspešného vybavenia veci.
 
  Všeobecné Obchodné Podmienky   
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov   
   FAQ