Știri despre lumea aviației | Știri despre companii aeriene | Întrebări frecvente Covid19 – Care sunt drepturile mele Rambursarea prețului biletului de avion – Covid19

Întrebări frecvente

Pagina principală > Întârziere mai mare de 3 ore
Pasagerul aerian își declară intenția de a încheia un contract de cesiune cu PannonHitel Zrt. prin înregistrarea pe site-ul www.flightrefund.com. Flight Refund Kft. este partenerul contractual exclusiv al societății PannonHitel Zrt. în legătură cu pretențiile de despăgubire în traficul aerian civil. Flight Refund procesează datele furnizate de pasagerul aerian, după o verificare prealabilă. Dacă pe baza datelor furnizate de pasager pasagerul este îndreptățit -conform Directivei- pentru despăgubire, Flight Refund calculează suma maximă posibilă a despăgubirii. Prin aprobarea Condițiilor Comerciale Generale și a condițiilor Contractului de cesiune se realizează actul legal dintre PannonHitel și pasagerul aerian.
Despre pretenția de despăgubire Flight Refund trimite o somație de plată către Compania aeriană în termen de 8 zile lucrătoare după semnarea contractului de cesiune, în care informează Compania aeriană despre faptul cesiunii, și despre pretenția de despăgubire existentă față de Compania aeriană. După trimiterea somației, pasagerul la punctul ”cazurile mele” va vedea mesajul ” [în curs de rezolvare]”. Clicând pe acesta se pot viziona detaliile.
Dacă oricare etapă a procesului extrajuduciar se derulează cu success, deci Compania aeriană achită în totalitate pretenția de despăgubire, Flight Refund va informa pasagerul prin e-mail, iar pe site la punctul ”cazurile mele” va apărea mesajul ”etapa extrajudiciară s-a încheiat cu succes”.
Dacă în 30 de zile după primirea somației Compania aeriană nu răspunde, validarea pretenției de despăgubire intră în etapa judiciară.
Conform legislației europene (Directiva 261/2004) pasagerii aerieni au dreptul la o despăgubire de maxim 600 EUR dacă zborul lor a întârziat mai mult de 3 ore, zborul a fost șters sau sunt refuzați la îmbarcare din cauză de overbooking.
(Directiva UE nr. 261/2004) Directiva Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor.
Regulamentul se aplică tuturor operatorilor de transport aerian aparținând sau nu la UE, care asigură transportul pasagerilor în Uniunea Europeană, și în cazul tuturor zborurilor care pornesc, sau sosesc pe teritoriul UE. Dacă zborul a pornit dintr-o locație din afara UE, atunci Directiva este aplicabilă numai pentru operatorii aerieni având un sediu pe teritoriul UE.
Directiva Comunităților Europene este direct aplicabilă și obligatorie în toate cele 28 de state membre. Adițional, regulamentul este aplicabil și în statele aparținând Spațiului Economic European (SEE), așadar regulile sunt valabile și pentru Norvegia, Izlanda, Lichtenstein și Elveția.
Validarea unei pretenții de despăgubire, chiar și după intrarea în vigoare a Directivei este un proces administrativ și juridic îndelungat. Organizarea și demersurile pot fi complicate, în cele mai multe cazuri fiind nevoie și de un reprezentant legal. Cu ajutor profesional din partea companiei Flight Refund procesul acesta se va încheia cât se poate de repede, iar pasagerul poate primi suma despăgubirii fără întârziere.
Noi ne ocupăm exclusiv de cazuri de despăgubire legate de traficul aerian civil. Avem o echipă profesională de juriști, cu experiență în aceste cazuri speciale, ceea ce garantează serviciile de cea mai înaltă calitate. Important de reținut, că numai în caz de succes ne plătiți premiul, ceea ce înseamnă că vă costăm bani numai dacă am terminat munca noastră cu succes.
Din păcate, ca și în cazul tuturor procedurilor juridice, reușita 100% nu poate fi garantată.
Maximul despăgubirii este de 600 EUR pe pasager, depinzând de condiții. (Dacă de exemplu o familie întreagă călătorește, despăgubirea poate fi chiar câteva mii de Euro.)
Timpul necesar porcesului de despăgubire nu poate fi definit prealabil, dar pasagerul va primi informații despre fiecare etapă. Cu ajutorul numărului de identificare puteți urmări etapele cazului Dv.
Toate informațiile referitoare la înregistrare le găsiți pe pagina https://flightrefund.com/ro/
Flight Refund se obligă să folosească datele personale furnizate de către pasageri doar pentru validarea cu succes a pretenţiei şi poate transmite acestea către terţi doar cu scopul validării cu succes a pretenţiei.
Logați-vă pe site-ul internet Flight Refund cu adresa e-mail și parola registrată în cursul registrației. După logare apare pagina Dv. personală, unde puteți vedea starea și etapa actuală a cazului Dv. de despăgubire.
Bineînțeles există această posibilitate. În cursul procesului de înregistrare aveți posibilitatea de a completa și datele persoanelor care au călătorit cu Dvs.
Cererea se poate depune in termen de 3 ani după călătorie.
În cazul pretenției de despăgubire cu succes, sistemul vă va trimite o notificare automată, în care vă cere întroducerea numărului de cont bancar printre datele de înregistrare. Flight Refund va vira pe acest cont suma primită de a compania aeriană, după deducerea premiului său.
Nu, de regulă după acest tip de despăgubire nu se plătește taxă, dar vă sfătuim să consultați consilierul Dv. fiscal.
Onorariul Flight Refund este exclusiv un onorariu de succes (premiu). Premiul este 30% (la care nu se aplică TVA) și se va deduce din suma de despăgubire plătită de compania aeriană.
Din suma premiului Flight Refund plătește pe parcursul procedurii de despăgubire toate taxele și onorariile pentru avocați și notari și celelalte cheltuieli eventuale.
Pe site-ul www.flightrefund.com/ro
 
  Condiții contractuale generale   
   Politica de confidențialitate   
   FAQ