Covid-19 travel updates | Covid-19 news | WHO recommendations for flight Covid zwrot ceny biletu za odwołany lot

Odszkodowanie za bagaż

Strona głóna > Twoje prawa > Opóźnienie ponad 3 godziny

Odszkodowanie za bagaż

Nie ma niczego bardziej irytującego niż to, gdy bagaż zostanie zagubiony podczas podróży. Jakie są twoje opcje w takim przypadku? Ci, którzy często podróżują samolotem, na pewno już doświadczyli frustrującej, irytującej sytuacji, gdy po wylądowaniu na próżno czekają na swój bagaż, a on się nie pojawia. Powszechne jest również, że nasz bagaż przybywa, ale nie jest w takim stanie, w jakim go nadawaliśmy. Jednak co możemy zrobić w takich przypadkach? Kto ponosi odpowiedzialność? Do kogo zwrócić się o pomoc? Niestety, w przypadku uszkodzenia bagażu i odszkodowania za bagaż, nie możemy Ci pomóc bezpośrednio. Poniżej natomiast przeanalizujemy możliwości oraz omówimy co należy zrobić. Zagubiony bagaż Często zdarza się, że nasz bagaż jest zagubiony. Możemy czekać nawet killka dni nim się odnajdzie. W najgorszym przypadku jest stracony na zawsze. W takim przypadku nasze pierwsze kroki powinny prowadzić do działu Zagubiony Bagaż (Lost and Found). Za pomocą etykiety bagażu w ciągu paru chwil najprawdopodobniej dowiesz się, dokąd zmierza twój bagaż. Pocieszająca wieści to taka, że ponad 80 procent zagubionego bagażu tylko się opóźnia a nie traci na zawsze. Na szczęście procent skradzionych lub w inny sposób zagubionych bagaży jest niski, wynosi tylko 3,3 proc. Jeśli więc bagaż nie dotarł z nami w tym samym czasie, istnieje duża szansa, że nadejdzie później. Jest to szczególnie prawdopodobne w przypadku, gdy podróżujemy z przesiadką podczas której, nasz bagaż ma większe szanse na zawieruszenie się. Trochę trudniej jest odnaleźć bagaż, jeśli etykieta odpadnie z walizki i dlatego powstało zamieszanie. W tym przypadku, poszukuje się na podstawie zawartości bagażu. Dużym ułatwieniem podczas poszukiwania jest, jeżeli w środku walizki umieścimy nasze dane z nazwiskiem i adresem. W ten sposób możemy zapobiec że nasz bagaż na zawsze pozostanie bez właściciela. Wyszukiwanie ułatwia i zmniejsza niepokój pasażerów najnowsza opcja, dzięki której sam pasażer wyśledzi lub też może śledzić przesyłkę w odpowiednim interfejsie użytkownika. WorldTracer to centralna baza danych, w której wymienione są wszystkie numery identyfikacyjne bagażu, a także cechy charakterystycznebagażu. To nie znaczy, że my sami mamy zacząć szukać naszego bagażu. W żadnym razie nie zapomnijmy zgłosić zaginięcia w dziale Zagubiony Bagaż. Ważne jest, aby wiedzieć, że odpowiedzialna za zagubiony bagaż jest zawsze linia lotnicza, którą lecieliśmy jako ostatnią. W przypadku przesiadki ważne jest, aby o tym wiedzieć.

Uszkodzony bagaż

Nierzadko zdarza się, że nasz bagaż przybywa, ale nie jest w takim samym stanie, w jakim go nadawaliśmy. Co robić w tym przypadku? Jeśli nasza walizka jest zmiażdżona, otwarta, uszkodzona pierwszą rzeczą, którą mamy zrobić jest sprawdzenie czy czegoś nie brakuje. Następnie nasze kroki kierujemy do działu Zaginiony i Uszkodzony Bagaż. Powiedzmy pracownikom linii lotniczych, co stało się z naszym bagażem i poczekajmy na sporządzenie protokołu. Jeśli tylko walizka jest uszkodzona, będziemy musieli zabrać ją do warsztatu naprawczego, gdzie albo naprawią uszkodzoną walizkę lub dostaniemy nową. Protokoły sporządzony na lotnisku, należy zabrać ze sobą, jest potrzebny do spraw administracyjnych. Jeśli szkoda nie zdażyła się w drodze powrotnej do domu, na pewno będziemy potrzebować nowej walizki. W takim przypadku zachowajmy rachunek, ponieważ będzie potrzebny przy dochodzeniu odszkodowania.

Bez bagażu za granicą

Opóźnienie bagażu jest nie tylko irytujące, ale stawia nas w nieznośnej sytuacji. Jest to bardzo niewygodna sytuacja, gdy jesteśmy na lotnisku gdzieś za granicą, na początku wakacji lub podróży służbowej, a nawet nie mamy w rezerwie szczoteczki do zębów. To w znacznej mierze może przyćmić nasze wspaniałe wakacje. W tej sytuacji jesteśmy zmuszeni kupić najpotrzebniejsze rzeczy. Niektóre ubrania, produkty higieniczne. Ważne jest, aby zachować rachunek za każdy zakup, ponieważ koszty te zostaną później zwrócone przez linię lotniczą. Wysokość odszkodowania zależy oczywiście od linii lotniczej. Istnieją linie lotnicze, które zwracają koszty i są takie, które wypłacają odszkodowanie na podstawie ceny jednostkowej za każdy dzień opóźnienia. Wysokość rekompensaty może również zależeć od naszego biletu lotniczego, w jakiej klasie podróżowaliśmy, ważne jest, że ubezpieczenie bagażu również odgrywa dużą rolę w kompensacji szkody poniesionej w terminie późniejszym. Zanim zaczniemy szalone zakupy powołując się na nasz utracony bagaż, pomyślmy o tym, że linie lotnicze zwykle płacą do pewnej określonej kwoty. Nie ma powodu do wpadania w panikę, jeżeli nie mamy możliwości kupić najpotrzebniejszych rzeczy. W przypadku większości linii lotniczych otrzymujemy natychmiastową kwotę, wystarczającą na zakup najpotrzebniejszej odzieży i przyborów toaletowych. Wielką zaletą ubezpieczenia bagażu jest to, że ubezpieczyciel zapewnia podobną, natychmiastową pomoc w przypadku zagubionych bagaży. Oczywiście muszą oni zostać natychmiast powiadomieni o zagubionym bagażu .

Rekompensata w przypadku uszkodzenia bagażu

W przypadku uszkodzonego lub utraconego bagażu dla transportu lotniczego zastosowanie ma Konwencja Montrealska, która obejmuje zobowiązania odnoszące się do przewozu bagażu. Konwencja Montrealska obejmuje odpowiedzialność linii lotniczej i wysokość odszkodowania, która jest wiążąca dla wszystkich państwach członkowskich UE. W Konwencji Montrealskiej SDR (Special Drawing Rights) podane są granice wielkości odszkodowania, które można prześledzić za pośrednictwem Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 1 SDR odpowiada w przybliżeniu 1,3 EUR. Zgodnie z Konwencją szkoda związana z bagażem tylko wtedy obciąża przewoźnika jeżeli doszło do uszkodzenia na pokładzie lub w obszarze, w którym bagaż znajdował się pod kontrolą linii lotniczej. Jeśli więc nasza walizka zostanie uszkodzona, ponieważ na lotnisku uszkodzimy ją na schodach, nie możemy żądać odszkodowania. Jakość naszego bagażu może również spowodować odrzucenie odszkodowania. Jeżeli szkoda została spowodowana przez nasz własny błąd, na przykład, pęknięcie szklanego pojemnika, którego zawartość uczyniła inną zawartość walizki bezużyteczną, nie jest to winą linii lotniczej, nie przysługuje odszkodowanie. Jeżeli jest mowa o zagubionym bagażu, bagaż uważa się za utracony, jeżeli nie zostanie odzyskany po 21 dniach. Wtedy przysługuje nam prawo dochodzić odszkodowania. Wysokość odszkodowania w przypadku zagubienia lub uszkodzenia bagażu zgodnie z Konwencją Montrealską jest ograniczona do 1131 SDR. Jest to około 1470 EUR. W takim przypadku przysługuje większa kwota odszkodowania, jeżeli podczas nadania bagażu dokonano wyceny wraz z określeniem wartości a pasażer opłacił oddzielną opłatę. Bardzo ważne jest, aby uszkodzenia bagażu niezwłocznie zgłosić linii lotniczej. Jeśli opuściliśmy już lotnisko, uszkodzenia zostały wykryte dopiero w domu, trzeba zgłosić uszkodzenia bagażu do linii lotniczej na piśmie w ciągu siedmiu dni, w przeciwnym razie utracimy prawo do roszczenia. W przypadku spóźnionego bagażu mamy maksymalnie 21 dni na zgłoszenie roszczenia. Zaleca się jednak natychmiastowe zgłoszenie tego faktu, jeszcze zaraz po przybyciu na lotnisko, w wyżej wymienionym dziale Zagniony Bagaż. W przypadku zagubionego bagażu, linia lotnicza deklaruje, że przesyłka zostanie trwale utracona po 21 dniach, i dopiero wtedy można ubiegać się o odszkodowanie. Ale w tym przypadku, zgłoszenie dokonaliśmy dużo wcześniej, więc nie mamy limitu czasu, który możemy przegapić. Jeżeli na podstawie powyższych danych nie udało się uzyskajć odszkodowania od linii lotniczej i konieczne jest podjęcie dalszych działań, wskazane jest skontaktowanie się z urzędem okręgowym. Mamy nadzieję, że udało na się udzielić właściwych wskazówek, co zrobić jeżeli bagaż został uszkodzonym lub zagubionym.

Zagubiony bagaż

Często zdarza się, że nasz bagaż jest zagubiony. Możemy czekać nawet killka dni nim się odnajdzie. W najgorszym przypadku jest stracony na zawsze. W takim przypadku nasze pierwsze kroki powinny prowadzić do działu Zagubiony Bagaż (Lost and Found). Za pomocą etykiety bagażu w ciągu paru chwil najprawdopodobniej dowiesz się, dokąd zmierza twój bagaż. Pocieszająca wieści to taka, że ponad 80 procent utraconego bagażu tylko się opóźnia a nie tracił na zawsze. Na szczęście procent skradzionych lub w inny sposób zgubionych bagaży jest niski, tylko 3,3 proc. Jeśli więc bagaż nie dotarł z nami w tym samym czasie, istnieje duża szansa, że nadejdzie później. Jest to szczególnie prawdopodobne w przypadku, gdy podróżujemy z przesiadką podczas której, nasz bagaż ma większe szanse na zawieruszenie się. Trochę trudniej jest odnaleźć bagaż, jeśli etykieta odpadnie z walizki i dlatego powstało zamieszanie. W tym przypadku, poszukuje się na podstawie zawartości bagażu. Dużym ułatwieniem podczas poszukiwania jest, jeżeli w środku walizki umieścimy nasze dane z nazwiskiem i adresem. W ten sposób możemy zapobiec że nasz bagaż na zawsze pozostanie bez właściciela. Wyszukiwanie ułatwia i zmniejsza niepokój pasażerów najnowsza opcja, dzięki której sam pasażer wyśledzi lub też może śledzić przesyłkę w odpowiednim interfejsie online. WorldTracer to centralna baza danych, w której wymienione są wszystkie rejestry bagażu, a także rejestrowane są charakterystyki bagażu. To nie znaczy, że my sami mamy zacząć szukać naszego bagażu. W żadnym razie nie zapomnijmy zgłosić zaginięcia w dziale Zagubiny Bagaż. Ważne jest, aby wiedzieć, że odpowiedzialna za zagubiony bagaż jest zawsze linia lotnicza, którą lecieliśmy jako ostatnią. W przypadku przesiadki ważne jest, aby otym wiedzieć.

 
  Ogólne Warunki Umowy   
   Oswiadczenie o ochronie danych   
   FAQ