Covid-19 travel updates | Covid-19 news | WHO recommendations for flight Covid zwrot ceny biletu za odwołany lot

Ponad trzygodzinne opóźnienia lotów i odszkodowania

O ile Pana/Pani lot był opóźniony ponad trzy godziny, to w rozumieniu aktualnego przepisu UE ma Pan/Pani prawo do odszkodowania. Kwota odszkodowania może mieścić się w granicach pomiędzy 250 EUR i 600 EUR. Kompensacja regulowana jest przez rozporządzenie 261/2004WE. Rzeczoznawcy Flight-Refund Kft. po opóźnieniu lotu, w celu uzyskania kompensacji posiadają niezbędne środki prawne i techniczne, skutecznie mogą reprezentować Pana/Pani interesy wobec linii lotniczych. Prosimy zarejestrować się teraz, aby Flight-Refund Kft. mogła pomóc w egzekwowaniu roszczeń!
Zarejestruj się teraz, aby Flight-Refund Kft. pomogło ci uzystać odszkodowanie!

Powody opóźnień lotów lotniczych

Obsługa lotów jest kompleksową działalnością, w trakcie której liczne obszary współpracują ze sobą po to, aby pasażerowie mogli lecieć do stacji docelowej. Ponieważ ruch lotniczy stale rośnie, w pewnych okresach lotniska i przestrzeń powietrzna jest przepełniona, co prowadzi do opóźnień lotów. Wśród najczęstszych powodów można wymienić warunki atmosferyczne, strajki, przepełnione lotniska oraz usterki techniczne.
Jeśli lot opóźniony jest z powodu niebezpiecznych warunków atmosferycznych, wtedy – pasażerom nie należy się odszkodowanie – ponieważ pierwszorzędne jest bezpieczeństwo lotu, ale w przypadku długiego oczekiwania na lotnisku linie lotnicze mają obowiązek zaopiekować się pasażerami. Natomiast w przypadku niektórych problemów technicznych, przerw organizacyjnych w pracy i innych podobnych sytuacji linie lotnicze w przypadku opóźnienia przekraczającego trzy godziny mają obowiązek zapewnić pasażerom kompensatę w określonej kwocie.

Wielkość kompensacji nie zależy od długości opóźnienia, ale od przelatywanej odległości. Zgodnie z przepisami poniżej

  • 1500 km pasażerowie mogą otrzymać odszkodowanie w kwocie 250 EUR,
  • przy odległości 1500 – 3500 km w kwocie 400 EUR,
  • a przy odległości przekraczającej 3500 km w kwocie 600 EUR,


o ile lot był opóźniony co najmniej trzy godziny, nieoczekiwanie został odwołany, ewentualnie z powodu zbyt dużej ilości rezerwacji niezależnie od chęci i ważnej karty pokładowej odmówiono przyjęcia pasażera na pokład.
Odszkodowanie należy się każdemu pasażerowi posiadającemu ważny bilet, również dziecku poniżej drugiego roku życia siedzącemu na kolanach u rodziców, niezależnie od tego, że przeważnie koszt takich biletów stanowi 10% wartości biletów dla dorosłych. Tak samo jak nie ma różnicy pomiędzy kwotą odszkodowania lub uprawnieniami pasażerów podróżujących klasą turystyczną, business lub pierwszą. Ważna informacja, że przepis nie rozróżnia tradycyjnych, tanich lub charterowych linii lotniczych, to znaczy, że przepisy dotyczące opóźnienia odnoszą się do wszystkich wyruszających z UE lotów lub posiadających zarejestrowaną obsługę lotów w UE.
Zarejestruj się teraz, aby Flight-Refund Kft. pomogło ci uzystać odszkodowanie!

Opóźnienia lotów z powodu pogody

W przypadku opóźnień zła pogoda jest najczęstszym czynnikiem, który powoduje znaczną część opóźnień. Złe warunki atmosferyczne powodują opóźnienia nie tylko na lotnisku startowym, ale w czasie lotu lub na lotnisku lądowania, a w niektórych przypadkach mogą nawet spowodować odwołanie lotu. Ze względu na złą pogodę pojawiającą się w czasie lotu samolot może zmienić kierunek, co spowoduje oddalenie się od optymalnej trasy lotu, tak więc lot może potrwać dłużej. Złe warunki atmosferyczne na lotnisku lądowania mogą spowolnić obsługę na danym lotnisku. W niektórych przypadkach lotnisko może zostać zamknięte z powodu warunków pogodowych, a w takiej sytuacji samoloty będące już w drodze zostają przekierowane na inne lotnisko. Naturalnie odwrotnie również mogą powstać opóźnienia, kiedy ze względu na złą pogodę na innym lotnisku opóźnienia sprawia przekierowany ruch.
W przypadku opóźnień i odwołań lotów spowodowanych inną pogodą linie lotnicze mają obowiązek złagodzenia szkód i wypłacenia odszkodowania. Zimą na niektórych lotniskach konieczne może być nawet odladzanie samolotów, a czynność ta nie jest zaplanowana w rozkładzie lotów, tak więc to również może powodować opóźnienia. Ciekawostką jest, że opóźnienie jednego samolotu może wywoływać reakcję łańcuchową w stosunku do innych lotów, ponieważ starty muszą odbywać się w danej kolejności i lokalna kontrola ruchu lotniczego na pewno nie przeszereguje na późniejszy termin loty powodujące opóźnienie.
Ponieważ jeden samolot w celu lepszego wykorzystania codziennie odbywa 2-3 rejsy, często zdarza się więc, że lot może wystartować już z opóźnieniem, ponieważ spóźnienie ma z poprzedniego lotu. W niektórych przypadkach odszkodowanie może należeć się również wtedy, kiedy mowa jest o zdarzeniu należącym do tak zwanej kategorii pośredniego vis major.

Przepełnione lotniska

Międzynarodowy ruch lotniczy stale się rozwija, w czym modernizacja lotnisk z trudem dotrzymuje kroku. Często linie lotnicze rozpoczynają loty do najbardziej popularnych stacji docelowych, ponieważ na rynku jest na nie popyt. W niektórych okresach (np. Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, początek letnich wakacji) podróżni masowo ruszają w drogę, obsługa zwiększonej ilości pasażerów nie jest płynna, co prowadzi do opóźnień. Ponieważ starty i lądowania samolotów wymagają również kompleksowej pracy logistycznej, zakłócenia dowolnego elementu procesu (np. System transportu bagaży, check-in, itp.) mogą generować opóźnienia.

Linie lotnicze tylko w przypadku swoich zakłóceń operacyjnych są winne odszkodowanie. Wszystkie inne przypadki to problemy z poza zakresu kompetencji linii lotniczych, czyli nie są za nie odpowiedzialne.

Opóźnienia lotów z powodów technicznych

Ponieważ samoloty to kompleksowe konstrukcje techniczne, które poddawane są dużemu obciążeniu i stałemu wykorzystaniu, tak więc mimo systematycznie planowanych remontów mogą również pojawiać się mniejsze lub większe, nieoczekiwane uszkodzenia. Naprawa tych awarii pomiędzy dwoma lotami w prosty sposób może spowodować opóźnienie lotu. Jeśli nie uda się szybko naprawić danego samolotu, wtedy może być potrzeba wymiany samolotu, co również jest zadaniem czasochłonnym.
W takim przypadku trzeba rozwiązać również kwestię dyspozycyjności załogi lotu, bowiem nie jest pewne, czy typ samolotu zamiennego zgadza się z uszkodzonym, tak więc może się zdarzyć, że personel samolotu nie ma odpowiednich kwalifikacji na dany typ lub właśnie z powodu awarii, wcześniejszego opóźnienia skończy się czas pracy załogi i z tego powodu trzeba zabezpieczyć nowy personel do samolotu.
W przypadku awarii technicznej, jeśli linie lotnicze potrafią udowodnić, że zaistniałego problemu nie można uniknąć dzięki systematycznej konserwacji, czyli jest to niespodziewane zdarzenie, wtedy nie można złożyć żądania o odszkodowanie.
Zarejestruj się teraz, aby Flight-Refund Kft. pomogło ci uzystać odszkodowanie!
 
  Ogólne Warunki Umowy   
   Oswiadczenie o ochronie danych   
   FAQ