Covid-19 travel updates | Covid-19 news | WHO recommendations for flight Covid zwrot ceny biletu za odwołany lot

FAQ

Strona głóna > Opóźnienie ponad 3 godziny
Klient zgłasza zamiar zawarcia umowy o powierzenie z PannonHitel poprzez rejestrację na stronie internetowej www.flightrefund.com. Flight Refund Kft. jest wyłącznym partnerem współpracującym PannonHitel Zrt. w sprawach odszkodowań lotniczych. Flight Refund przetworzy i wstępnie zweryfikuje dane podane przez pasażera lotniczego. Jeżeli pasażer lotniczy na podstawie podanych przez niego danych według Rozporządzenia jest uprawniony do odszkodowania, Flight Refund obliczy możliwie najwyższą kwotę odszkodowania. Po akceptacji Ogólnych Warunków Umowy i warunków Umowy o powierzenie powstaje zlecenie pomiędzy PannonHitel a pasażerem lotniczym. W ciągu 8 dni roboczych od podpisania umowy o powierzenie Flight Refund wysyła wezwanie do zapłaty do Linii lotniczej w związku z roszczeniem odszkodowania, w którym informuje Linię lotniczą o fakcie powierzenia, oraz o roszczeniu odszkodowania wobec Linii lotniczej. W przypadku wysłania wezwania, na koncie pasażera lotniczego pod zakładką ‘moja sprawa’ widoczna będzie wiadomość „[postępowanie w toku]”, Pasażer lotniczy może sprawdzić szczegóły klikając na wiadomość. Jeżeli którakolwiek część etapu polubownego zakończy się skutecznie, czyli Linia lotnicza w całości zapłaci kwotę roszczenia odszkodowania, wtedy Flight Refund wyśle osobne zaświadczenie na adres mailowy podany przez Pasażera lotniczego, jednocześnie na koncie użytkownika pojawi się wiadomość „skuteczny etap polubowny”. Jeżeli w ciągu 30 dni od momentu wysłania wezwania do zapłaty wezwanie zostanie bez odpowiedzi, wtedy roszczenie odszkodowania przechodzi na etap sprawy sądowej.
Według prawa unijnego (dyrektywa 261/2004) pasażerom lotniczym należy się odszkodowanie do wartości 600 EUR, jeżeli ich lot był opóźniony więcej niż 3 godziny, został odwołany, lub przyjęcie na pokład został odmówiony z powodu overbookingu.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ustaleniu wspólnych reguł w sprawie odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotów lub dłuższego opóźnienia lotów. (Rozporządzenie WE 261/2004)
Rozporządzenie może być zastosowane wobec lotu wewnątrz Unii Europejskiej Przewożnika lotniczego ze Wspólnoty lub poza Wspólnoty, oraz na każdy lot wylatujący z UE ale przylatujący poza UE, lub wylatujący spoza UE ale przylatujący do UE. W ostatnim przypadku linią lotnicza powinna posiadać siedzibę w Unii Europejskiej. Rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej może być zastosowane i jest obowiązujące nie tylko na Węgrzech / w Polsce, ale we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przepisy obowiązują również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli w Norwegii, Islandii, Lichtenstein oraz w Szwajcarii.
Dochodzenie roszczenia odszkodowania jest długim procesem prawnym, administracyjnym, nawet po stworzeniu odpowiedniej dyrektywy. Realizacja roszczenia nie zawsze jest prosta, dlatego za zwyczaj niezbędne jest odpowiednie przedstawicielstwo prawne. Na podstawie doświadczeń, linie lotnicze często odmawiają roszczenia odszkodowania powołując się na różne powody. Flight Refund zapewnia pomoc specjalistyczną, żeby ta procedura zakończyła się jak najszybciej i żeby odszkodowanie należne dla pasażera było jak najszybciej wypłacone.
Zajmujemy się wyłącznie odszkodowaniami związanymi z podróżą lotniczą. Posiadamy grupę specjalistów prawników od spraw lotniczych i odszkodowań, gwarantując usługi na najwyższym poziomie. Poza tym za naszą pracę rozliczamy się wyłącznie w formie prowizji, więc nasze usługi są płatne tylko wtedy, jeżeli swoją pracę wykonamy skutecznie.
Niestety, jak w żadnym postępowaniu prawnym, w tym przypadku też nie może być zagwarantowany wynik skuteczny w 100%.
W zależności od różnych warunków można uzyskać nawet 600 EUR odszkodowania za jednego pasażera (na przykład jeżeli cała rodzina podróżuje razem i należy im się odszkodowanie, mogą otrzymać nawet kilka tysięcy euro odszkodowania).
Nie można z góry określić czas procedury, ale pasażer jest ciągle informowany o każdym kroku, które może śledzić dzięki indywidualnemu identyfikatorowi.
Na stronie getrefund.pl dostępne są wszelkie informacje potrzebne do rejestracji.
Flight Refund zobowiązuje się, że którekolwiek dane osobowe podane przez pasażerów lotniczych będzie przetwarzał i używał wyłącznie w celu dochodzenia roszczenia odszkodowania i tylko w tym celu może je przekazać osobom trzecim.
O fazach dochodzenia roszczenia można uzyskać informacje poprzez logowanie na stronie internetowej Flight Refund za pomocą adresu mailowego i hasła podanych podczas rejestracji. Po zalogowaniu pojawi się własny panel pasażera, gdzie można sprawdzić aktualną fazę dochodzenia roszczenia odszkodowania.
Oczywiście, podczas rejestracji można podać również dane współpasażerów.
Roszczenie można zgłosić do 2 lat po podróży.
W przypadku skutecznego dochodzenia roszczenia system wyśle automatyczne zawiadomienie z prośbą o wpisanie numeru konta bankowego do danych rejestracyjnych. Flight Refund przeleje kwotę odszkodowania wypłaconą przez linię lotniczą, pomniejszoną o kwotę prowizji.
Nie, w przypadku tego typu odszkodowań nie trzeba płacić podatku, ale wszystkim naszym klientom zalecamy, aby skonsultowali się ze specjalistą od podatków.
Flight Refund prosi wyłącznie prowizję za wykonaną pracę. Wysokość naszej prowizji wynosi 30% (które nie jest obciążone VAT-em), odliczone od kwoty odszkodowania wypłaconej przez linię lotniczą.
Flight Refund z odliczonej prowizji pokrywa koszty adwokatów, opłaty notarialne oraz inne koszty i wynagrodzenia pojawiające się podczas dochodzenia odszkodowania.
Poprzez stronę https://flightrefund.com/pl/
 
  Ogólne Warunki Umowy   
   Oswiadczenie o ochronie danych   
   FAQ