Covid-19 travel updates | Covid-19 news | WHO recommendations for flight Covid zwrot ceny biletu za odwołany lot

Jak działa

Strona głóna > Jak działa

Jak to działa?

Flight Refund bezpłatnie opracowuje, sprawdza dane podane przez pasażerów. O ile na podstawie danych podanych przez pasażera wg rozporządzenia WE ma on prawo do odszkodowania, wtedy Flight Refund wylicza możliwie najwyższą wartość odszkodowania i powiadamia o tym pasażera wysyłając mu drogą elektroniczną umowę zakupu należności (cesję). Zlecenie jest ważne od zawarcia umowy cesji pomiędzy PannonHitel Pénzügyi Zrt. i pasażerem. PannonHitel Zrt., jako właściciel Flight-Refund Kft. jest współpracującym partnerem, przedsięwzięciem finansowym działającym na mocy zezwolenia Narodowego Banku Węgierskiego (wcześniej PSZÁF nr H-EN-I-1128/2013), które jest uprawnione do profesjonalnego zakupu roszczeń (należności).
PannonHitel Zrt. jest gotowy inkasować należności od linii lotniczych zarówno w ramach postępowania sądowego jak i poza nim. PannonHitel Zrt. – po potrąceniu 30% wynagrodzenia za sukces – w ciągu 8 dni przelewa na konto klienta odszkodowanie otrzymane od linii lotniczych. Flight Refund i PannonHitel Zrt. zastrzegają sobie prawo do tego, aby na dowolnym odcinku postępowania zawrzeć umowę pozasądową z liniami lotniczymi, oczywiście zawsze stawiając interesy klienta na pierwszym miejscu. Rejestracja i załatwianie spraw jest bezpłatne, wynagrodzenie od sukcesu zostaje potrącone wyłącznie w przypadku pomyślnego załatwienia sprawy, z kwoty przekazanej przez linie lotnicze.
 
  Ogólne Warunki Umowy   
   Oswiadczenie o ochronie danych   
   FAQ