Covid-19 travel updates | Covid-19 news | WHO recommendations for flight Covid zwrot ceny biletu za odwołany lot

Odwołanie lotów i odszkodowanie

Jeśli Pana/Pani lot nieoczekiwanie został odwołany, wtedy w rozumieniu aktualnego przepisu prawnego UE, mogą mieć Państwo prawo do odszkodowania. Odszkodowanie w zależności od długości lotu może osiągnąć nawet 600 EUR. Regulację kompensacji zawiera rozporządzenie 261/2004 WE. Rzeczoznawcy Flight Refund Kft. skutecznie mogą reprezentować Pana/Pani interesy w kwestii kompensacji po odwołanych lotach wobec linii lotniczych. Prosimy zarejestrować się teraz, aby Flight-Refund Kft. mogła pomóc w egzekwowaniu roszczeń!
Zarejestruj się teraz, aby Flight-Refund Kft. pomogło ci uzystać odszkodowanie!

Powody odwołania lotów

Powody odwołania lotów mogą być różnorodne. Możemy rozróżnić odwołania lotów, które nastąpiły z powodu winy linii lotniczych i poza nimi. Jeśli pomimo najlepszych starań linii lotniczych nie byłoby możliwości uniknięcia zewnętrznego wydarzenia powodującego odwołanie lotu, mówimy wtedy o kategorii vis major, w tych przypadkach linie lotnicze dłużne są zmniejszenia szkód, a nie odszkodowania. Do kategorii vis major zaliczane są na przykład niebezpieczne dla lotu warunki atmosferyczne, niespodziewane awarie techniczne, których nie można uniknąć mimo systematycznych konserwacji, strajki, wojna lub działania terrorystyczne, zakłócenia w pracy kontroli lotów lub przerwy w pracy lotnisk. Jeśli lot zostaje odwołany z powodu małej ilości pasażerów, wewnętrznych problemów związanych z organizacją pracy, awarii technicznej, która może być usunięta w ramach okresowych konserwacji oraz innych powodów należących do kompetencji linii lotniczych i pasażerowie – w zależności od długości trasy – nie docierają zaproponowanymi alternatywnymi lotami do celu swojej podróży w czasie określonym w rozporządzeniu, mogą złożyć żądanie odszkodowania. Odszkodowanie należy się każdemu pasażerowi posiadającemu ważny bilet, również dzieciom poniżej drugiego roku życia, które podróżują na kolanach rodziców, niezależnie od tego, że przeważnie koszt tych biletów stanowi cząstkę wartości biletów dla dorosłych. Naturalnie nie ma różnicy pomiędzy kwotą odszkodowania lub uprawnieniami pasażerów podróżujących klasą turystyczną, business lub pierwszą. Ważna informacja, że przepis nie rozróżnia tradycyjnych, tanich lub charterowych linii lotniczych, to znaczy, że przepisy dotyczące odwołania lotu dotyczą wszystkich wyruszających z UE lotów lub posiadających zarejestrowaną obsługę lotów w UE.

Zarejestruj się teraz, aby Flight-Refund Kft. pomogło ci uzystać odszkodowanie!
 
  Ogólne Warunki Umowy   
   Oswiadczenie o ochronie danych   
   FAQ