Covid-19 travel updates | Covid-19 news | WHO recommendations for flight Covid flight cancellation ticket price refund

Letové zpoždění přesahující 3 hodiny a jejich kompenzace

Pokud váš let měl 3 nebo více hodinové zpoždění, máte nárok na finanční náhradu v rámci stávajících právních předpisů EU. Tato náhrada může činit 250 EUR až 600 EUR. Nařízení ES č . 261/2004. stanoví kompenzace cestujících. Odborníci společnosti Flight-Refund Kft. vás zastupují účinně při vymáhání odškodnění použitím právních a technologických zdrojů vůči leteckými společnostmi.
Zaregistrujte se pro využití služeb společnosti Flight-Refund!

Důvody zpoždění letů

Flight operation is a complex activity where different fields work together to get air passengers reach their destinations. Due to air traffic getting busier, in certain periods airports and airspaces may get overcrowded that lead to flight delays. The most common reasons for flight delays are severe weather conditions, industrial actions (strikes), overcrowded airports and technical shortcomings. Should an aircraft be delayed due to dangerous weather conditions – since aviation safety is primary -compensation can not be validated, airlines are only liable for mitigation of damages. However in some cases of technical problems, labor logistic failures or similar events, airline companies are obliged to compensate their passengers with definite amounts of money. The amount of the compensation does not depend on the length of the delay but the distance of the flight route:


  • Under 1500 km – 250 EUR
  • Between 1500 to 3500 km – 400 EUR
  • Over 3500 km – 600 EUR

In the event of denied boarding, cancellation or long delay of flights all passengers with valid tickets are entitled to compensation. Even children younger than 2 years, travelling on their parents' lap, are entitled to compensation despite the fact that these tickets cost only 10% of a regular priced ticket. There is also no difference between the indemnity and legitimacy of Economy, Business or First Class passengers. Important addition that the directive does not distinguish between scheduled, budget or charter airlines. All types of commercial flights departing from the EU or with operations within the EU fall under the scope of the Regulation.

Zaregistrujte se pro využití služeb společnosti Flight-Refund!

Zpoždění letu kvůli špatnému počasí

Nepříznivé počasí je nejčastějším důvodem zpoždění letu. Špatné počasí může způsobit zpoždění, nebo zrušení letu nejen na letišti odletu, ale také na letišti příletu. Kvůli špatnému počasí může letadlo změnit směr, takže let může trvat déle. Nepříznivé povětrnostní podmínky na letišti příletu mohou zpomalit provoz letiště. V některých případech může letiště zavřít kvůli povětrnostním podmínkám, a lety na cestě sem jsou přesměrovány na jiná letiště.
Samozřejmě může dojít ke zpoždění i v opačném případě, kdy lety přesměrované kvůli špatným povětrnostním podmínkám způsobují zpoždění na dotyčném letišti.
V zimě může být zapotřebí neplánované odmrazováni letadla, co může také způsobit zpoždění letu. Zpoždění letu může vyvolat řetězovou reakci, protože odlety se musí konat v jistém pořadí, a nelze v každém případě přemístit let způsobující zpoždění. Letadla absolvují denně 2-3 lety, často se proto stává, že letadlo odlétá se zpožděním kvůli zpoždění předchozího letu. I v těchto případech, když jde o událost nepřímé vyšší moci, mají cestující nárok na odškodnění. Pro ostatní případy zpoždění a zrušení letu souvisejících s počasím, má letecká společnost pouze povinnost ke zmírnění škody.

Přeplněná letište

Mezinárodní letecká doprava se neustále vyvíjí, s čím rozvoj letiště udržuje krok jen těžce. Letecké společnosti často provozují lety na nejpopulárnější destinace podle potřeby trhu.
V určitých obdobích (např. Vánoce, Velikonoce, začátek letních prázdnin) se cestující vydávají na cestu hromadně, a zvýšená osobní doprava nefunguje stoprocentně, co může vést ke zpoždění. Vzhledem k tomu, že organizování příletů a odletů letadel je výsledkem komplexní logistiky, jakékoli selhání na kterékoli úrovni procesu (systém přepravy zavazadel, check-in, atd.) může způsobit zpoždění.
Letecké společnosti poskytují finanční kompenzaci jen v případě vlastních operačních poruch. Ostatní případy jsou mimo působnost letecké společnosti, které nespadají do odpovědnosti těchto společností.

Letové zpoždění z technických důvodů

Letadla jsou složitá technická konstrukce vystavena velkému zatížení, a navzdory tomu, že preventivní údržba je prováděna pravidelně, může dojít k neočekávaným poruchám více či méně. Oprava těchto poruch může snadno způsobit zpoždění mezi dvěma lety. Pokud letadlo nelze rychle opravit a musí být vyměněno, je to časově náročným úkolem.
V tom případě je třeba řešit i dostupnost letového personálu, protože ne v každém případě se shoduje typ náhradního letadla s typem letadla, který má poruchu, a může se stát, že posádka není kvalifikovaná pro tento typ letadla nebo vyprší pracovní čas personálu, a musí se zajistit nová letová posádka.
Pokud letecká společnost dokáže, že ani preventivní údržbou nebylo možné vyhnout se technické poruše, jde o nepředvídatelnou okolnost a cestujícímu nevznikne nárok na finanční náhradu.
Zaregistrujte se pro využití služeb společnosti Flight-Refund!
 
  Všeobecné Obchodní Podmínky   
   Prohlášení o ochraně osobních údajů   
   FAQ