Covid-19 travel updates | Covid-19 news | WHO recommendations for flight Covid flight cancellation ticket price refund

Poškození zavazadel

Hlavní stránka > Vaše práva > Zpoždění více než 3 hodiny

Poškození zavazadel

Není nic nepříjemnějšího, než když se během cestování ztratí zavazadla. Jaké možnosti máme v těchto případech? Ten, kdo často cestuje letadlem, už pravděpodobně zažil nepříjemnou situaci, kdy po přistání marně čekal na svá zavazadla a ta nedorazila. Častokrát se stává i to, že zavazadla sice přijdou, ale ne v takovém stavu, jako když jsme je odevzdávali. Co můžeme v této situaci udělat? Kdo nese zodpovědnost? Na koho se obrátit o pomoc? Při poškození kufrů a zavazadel Vám bohužel nemůžeme přímo pomoci. Níže jsou podrobně popsány možnosti a povinnosti v těchto případech.

Ztracená zavazadla

Někdy se stane, že dojde ke ztrátě odevzdaných zavazadel. Musíme čekat i několik dnů, než se naše zavazadla najdou. V nejhorším případě se ztratí navždy. V těchto případech by měla naše první cesta vést k okénku Ztracená Zavazadla (Lost and Found). Pomocí štítku na zavazadlech se pravděpodobně za malou chvíli zjistí, kde se naše zavazadla nacházejí. Uklidňující zprávou je, že více než 80% ztracených zavazadel má pouze zpoždění, nejsou tedy trvale ztracena. Poměr odcizených nebo jiným způsobem ztracených zavazadel, je naštěstí velmi malý, je to pouze 3,3%. Tedy, pokud naše zavazadla nedorazila ve stejnou dobu jako my, potom je dost velká pravděpodobnost, že se objeví později. Platí to obzvláště v tom případě, pokud cestujeme s přestupem, kdy je ztráta zavazadel ještě pravděpodobnější. Ještě obtížnější je hledání zavazadel tehdy, pokud se z nich ztratí etiketa a z tohoto důvodu se někde zamíchaly. V tomto případě se zavazadla hledají na základě jejich obsahu. Při hledání zavazadel je velkou pomocí, pokud do svého zavazadla vložíme lístek s našim jménem a adresou. Takto můžeme předejít tomu, aby naše zavazadlo zůstalo navždy bez majitele. Hledání a stres cestujícího zmírní nejnovější možnost, díky které může cestující sám sledovat své zavazadlo na online stránce vytvořené k tomuto účelu. WorldTracer je centrální databáze, kde každé zavazadlo figuruje pod svým evidenčním číslem a kde se zaznamenávají i charakteristické vlastnosti zavazadel. Samozřejmě to neznamená, abychom začali svá zavazadla hledat sami. V žádném případě nezapomeňme nahlášení ztráty u okénka Ztracená Zavazadla. Měli bychom vědět, že odpovědnost za ztrátu zavazadel nese v každém případě letecká společnost, kterou jsme naposledy letěli. Je to důležité vědět při přestupování.

Poškozená zavazadla

Stává se, že zavazadla sice přijdou, ale zdaleka ne v takovém stavu, jako když jsme je odevzdávali. Co udělat v tomto případě? Pokud se naše zavazadlo objeví rozbité, otevřené nebo poškozené, našim prvním úkolem je zkontrolovat, jestli něco nechybí. Naše první cesta i v tomto případě musí vést k okénku Ztracená Zavazadla. Pracovníkovi letecké společnosti povězme, co se s našim zavazadlem stalo a počkejme, než vyplní protokol. Pokud je poškozen pouze kufr, musíme ho vzít do dílny na opravu kufrů, kde nám poškozený kufr buď opraví nebo dostaneme nový. Pokud se toto vše přihodí při zpáteční cestě, potom je v Praze kompetentním místem na opravu kufrů Firma Dolfi1920. Adresa: Toužimská 767-hala 3B, Letňany, 199 00 Praha 9, Česko. Protokol, který byl sepsán na letišti, si v každém případě vezměte s sebou, protože je potřebný k vyřízení věci. Pokud poškození zavazadla nenastane při zpáteční cestě, potom budeme potřebovat nový kufr. Účet si schovejme, protože ho budeme potřebovat k uplatnění náhrady za škodu.

V zahraničí bez zavazadla

Zpoždění našeho zavazadla je nejenom nepříjemné, ale může nás dostat i do nemožné situace. Je velmi nepříjemné, když na začátku dovolené nebo pracovní cesty stojíme někde v zahraničí na letišti a nemáme ani zubní kartáček. To může naši dovolenou značně ovlivnit. V této situaci jsme nuceni zakoupit nejdůležitější věci. Nějaké oblečení a hygienické potřeby. Je důležité, abychom si od každého nákupu schovali účtenku, protože tyto náklady letecká společnost uhradí. Výška škody se samozřejmě v závislosti od letecké společnosti liší. Jsou letecké společnosti, které škodu uhradí a jsou i takové, které platí fixní sumu na základě počtu dnů zpoždění. Výška náhrady škody může záviset i od naší letenky, do které třídy platila a velmi důležité je i pojištění zavazadel, které hraje důležitou roli při náhradě vzniklé škody. Dříve než začneme dělat velké nákupy zdůvodněné ztrátou zavazadel, pamatujme na to, že letecké společnosti většinou platí pouze do určité výšky. Nemusíme podléhat panice ani tehdy, pokud nemáme možnost nakoupit nejdůležitější věci. U většiny leteckých společností dostaneme určitou sumu, která stačí na nákup nejnutnějšího oblečení a hygienických potřeb. Velkou výhodou pojištění zavazadel je, že podobnou, okamžitou pomoc poskytuje při ztrátě zavazadel pojišťovna. Samozřejmě i u nás je třeba ztrátu zavazadel nahlásit okamžitě.

Náhrada škody v případě poškození zavazadel

Při poškození nebo ztrátě zavazadel je směrodatné Montrealské nařízení o letecké dopravě, které zahrnuje i povinnosti, které se týkají přepravy zavazadel. Montrealské nařízení zahrnuje odpovědnost letecké společnosti a míru náhrady škody, která je platná ve všech členských státech EU. V Montrealském nařízení jsou limity sumy náhrady škody v SDR (Special Draweing Rights), jejichž výška se dá sledovat prostřednictvím Mezinárodního měnového fondu. 1 SDR odpovídá přibližně 1,3 €.. Podle nařízení nese odpovědnost za poškození zavazadel letecká společnost pouze tehdy, pokud poškození nastalo na palubě letadla nebo na místě, kde byla zavazadla pod kontrolou letecké společnosti. Pokud se naše zavazadlo poškodí na letišti na schodech, nemůžeme žádat náhradu škody. Na odmítnutí náhrady škody může být důvodem i kvalita našich zavazadel. Pokud škoda nastala našim zaviněním, například se v kufru rozbila láhev, co způsobilo, že je jeho obsah nepoužitelný, toto se za chybu letecké společnosti nepovažuje a nemáme tedy nárok na náhradu škody. V případě ztráty zavazadel se ta považují za zcela ztracená tehdy, pokud se nenajdou ani po uplynutí 21 dnů. V tomto případě můžeme požádat o náhradu škody. Výška náhrady škody je podle Montrealského nařízení ohraničena v případě ztráty nebo poškození zavazadel na sumu 1131 SDR. Maximálně to znamená 1470 €. Na vyšší náhradu škody máme nárok v tom případě, pokud při odevzdání zavazadel nastalo zveřejnění zájmu společně s oceněním zavazadla a cestující uhradil zvláštní poplatek k tomuto účelu. Je velmi důležité, abychom poškození zavazadel ihned nahlásili letecké společnosti. Pokud jsme už letiště opustili nebo jsme škodu zjistili až doma, potom musíme do 7 dnů písemně podat žádost o náhradu škody vůči letecké společnosti, v opačném případě nárok na náhradu škody ztratíme. V případě zpoždění zavazadel máme na nahlášení škody maximálně 21 dnů. Je však dobré to nahlásit také ihned, ještě při příchodu na letiště, při již uvedeném okénku Ztracená Zavazadla. V případě definitivní ztráty zavazadel vyhlásí letecká společnost zavazadla za definitivně ztracená po uplynutí 21 dnů, a proto je možné požádat o náhradu škody až po uplynutí této doby. V tomto případě však nahlášení nastalo už v dostatečném časovém předstihu, a proto v tomto případě není časový limit, který bychom mohli zmeškat. V České republice se na zpoždění zavazadel vztahuje ochrana spotřebitelů, V případě, že se ve smyslu výše uvedeného nepodaří vymoci od letecké společnosti náhradu škody a jsou potřebná další opatření, potom je třeba požádat o pomoc okresní úřady. Věříme, že jsme vám poskytli vhodné informace o tom, jak postupovat při poškození nebo ztrátě zavazadel.

 
  Všeobecné Obchodní Podmínky   
   Prohlášení o ochraně osobních údajů   
   FAQ