Covid-19 travel updates | Covid-19 news | WHO recommendations for flight Covid flight cancellation ticket price refund

Často kladené otázky

Hlavní stránka > Zpoždění více než 3 hodiny
The Air Passenger communicates his/her intention to conclude the Assignment Agreement with PannonHitel by registering on the following website: www.flightrefund.com. Flight Refund Kft is the exclusive cooperation partner of PannonHitel in refunding claims for Air Passengers.
Flight Refund verifies the content of data provided by the Air Passenger during the procedure. If the Air Passenger is entitled to compensation in accordance with the Regulation and on the basis of the information provided by him/her, Flight Refund will calculate the highest possible amount of the Claim. Then, with the Air Passenger’s approval of the General Terms and Conditions as well as the conditions of the Assignment Agreement, the agreement will be concluded between PannonHitel and the Air Passenger.
Flight Refund sends an official letter about the outstanding claim in which it informs the Airline about the assignment and the outstanding claim for compensation against the Airline. When this official letter has been sent, the Air Passenger may see in his/her own user surface a sign called “procedure in progress” and by clicking onto this sign he/she may see the details. If any part of the out of court stage is successful, and the Airline pays the total amount of the outstanding claim, Flight Refund will send a notification to the e-mail address given by the Air Passenger. At the same time, it displays “successful claiming procedure”. If the Airline does not answer the official letter within 30 days , the enforcement of the claim enters the legal action stage.
Podle evropských zákonů (nařízení č. 261/2004) má cestující v letecké dopravě nárok na odškodnění až ve výši 600 EUR, pokud byl jeho let o více než 3 hodiny opožděn, zrušen nebo mu byl z důvodu nedostatku míst v letadle odmítnut nástup na palubu.
Jedná se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady, které stanovuje společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření přístupu na palubu, zrušení letu nebo významného zpoždění. (nařízení (ES) č. 261/2004/)
Ustanovení vyplývající z tohoto nařízení se vztahují na všechny lety v rámci Evropské unie, na lety odlétající z území Evropské unie a na lety z území mimo Evropskou unii letící na letiště situované uvnitř Evropské unie, které jsou provozované dopravcem registrovaným v Evropské unii. Nařízení Evropského parlamentu a Rady je závazné a přímo použitelné nejen v Maďarsku, ale také ve všech 27 členských státech Evropské unie. Použitelnost předpisů se mimo jiné vztahuje také na státy Evropského hospodářského prostoru (EHP), tedy i na Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko.
Vymáhání náhrady škody představuje navzdory přijetí směrnice po právní i administrativní stránce zdlouhavý proces. Její vyřešení není vždy snadné a neobejde se bez odpovídajícího právního zastoupení. V praxi se ukázalo, že letecké společnosti požadavky na náhradu škody často z různých důvodů zamítnou. Flight Refund poskytuje cestujícím odbornou pomoc, která jim pomůže tento proces v co nejkratší době uzavřít, aby jim mohla být kompenzace co nejdříve vyplacena.
Zabýváme se výlučně kompenzacemi v letecké dopravě. Součástí našeho právnického týmu jsou odborníci na leteckou dopravu a náhrady škod, kteří jsou zárukou služeb na nejvyšší úrovni. Navíc si za naši práci účtujeme pouze provizi z realizované pohledávky, takže dostáváme peníze jen za úspěšně dokončené úkoly.
Bohužel ne, tak jako to nemůže zaručit žádný právní předpis, ani my Vám nemůžeme na 100% garantovat úspěšné výsledek. Jak vysoké odškodnění mohu s Flight Refund získat? S přihlédnutím k daným okolnostem může každý z cestujících získat až 600 EUR. (Když například cestuje celá rodina, a jejich nárok na kompenzaci bude uznán, mohou získat i několik tisíc eur)
Přesnou délku celého procesu není možné předem určit, cestující však bude mít díky jedinečnému identifikačnímu číslu neustálý přehled o jednotlivých krocích.
Na stránkách flight-refund.cz/ najdete všechny potřebné informace k registraci.
Flight Refund se zavazuje, že osobní údaje, které cestující společnosti poskytl, budou použity výhradně pro účely uplatnění nároku na odškodnění a třetím stranám budou předány pouze v případě, pokud to bude pro tento účel nezbytné.
Podrobnosti o jednotlivých fázích vymáhání pohledávky získáte přihlášením do uživatelského účtu na stránkách společnosti Flight Refund, jako přihlašovací údaje slouží e-mail a heslo, které jste zadali při registraci. Přihlášením do vlastního elektronického účtu získáte okamžitý přehled o aktuálním stavu vašeho požadavku na odškodnění.
Samozřejmě, v průběhu registrace máte možnost vyplnit také jejich údaje.
Odškodnění lze vymáhat až dva roky zpětně.
V případě úspěšné uplatnění Vašeho nároku Vám systém zašle automatické potvrzení, kde po Vás bude vyžadovat doplnění čísla bankovního účtu. Po odečtení provize z pohledávky Vám Flight Refund převede na zadaný účet zůstatek celkové částky vyplacené leteckou společností.
Ne, z tohoto typu odškodnění se daně neodvádí, ale každému našemu klientovi doporučujeme, aby se poradil s daňovým odborníkem.
Společnost Flight Refund si za odvedenou práci účtuje pouze provizi. Výše naší provize činí 30 % (na kterou se nevztahuje DPH), kterou si odečte z celkové hodnoty pohledávky, kterou od letecké společnosti vymohla.
Z odečtené odměny společnost Flight Refund hradí poplatky za právnické služby, notářské poplatky a další náklady, které během řízení vznikly.
Všechny naše kontakty můžete najít zde. www.flightrefund.com/
Fill out or contact form on www.flightrefund.com/
 
  Všeobecné Obchodní Podmínky   
   Prohlášení o ochraně osobních údajů   
   FAQ