Covid-19 travel updates | Covid-19 news | WHO recommendations for flight Covid flight cancellation ticket price refund

Отказан достъп на борд

Начална страница > Вашите права > Закъснение над 3 часа

Какво трябва да направя, ако ми е отказан достъп за качване в самолета?

"Отказването на достъп до качване в самолета е най-трудно доказуемата категория. Важно е условието, че пътуващият трябва да разполага с доказателства, че въпреки неговото желание не му е било разрешено да се качи в самолета, след като е разполагал с валиден билет, лични документи, подходящ според условията личен багаж, бил в подходящо за пътуване състояние и се е явил навреме за това. Ако се стигне до спор на персонала на летището с пътуващите, на които им е бил отказан достъп до качване в самолета, много е важно да се изготви звуков запис на случващото се, да се изготви протокол и да се намерят свидетели. Важно е пътуващият да запази самообладание, защото в редица страни се смята за престъпление инсултирането на обслужващия административен персонал по летищата. За съжаление авиокомпаниите се стараят да избегнат плащане на обезщетения и застраховки, затова не осведомяват пътуващите за възможностите им, ето защо обещетение за претърпяните морални и материални загуби само с категорични правни мерки може да бъде постигнато, в което Flight-Refund може безплатно да Ви помогне. Регистрирайте се сега, за да можете да се възползвате от обезщетението, което Ви се полага в случай че Ви е отказан достъп до качване на самолета." Регистрирайте се сега, за да може Flight Refund Kft. да Ви помогне да получите Вашите компенсации при отказан достъп до качване в самолета.
 
  Общи правила и условия   
   Декларация за поверителност   
   FAQ